Hệ điều hành

Thời gian: Tiết 10-12, thứ 3
Địa điểm: Phòng 501B4
Tài liệu môn học: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~minhle/hedieuhanh/HDH.MT09KTTN/

Trang thông tin chính thức của môn học tại: https://elearning.cse.hcmut.edu.vn/portal
 
Chương 1: Giới thiệu

Đọc thêm:

Chương 3: Đồng bộ

Đọc thêm:

Chương 4: Deadlock

Chương 5: Định thời

Đọc thêm:

 

 

Tổng kết

Đọc thêm:

 

Thi giữa kỳ: 

Thời gian

  1. 01  -A     304B9       37    27/10/11    15g05
  2. 01  -B     301B9       37    27/10/11    15g05
  3. 01  -C     302B9       35    27/10/11    15g05

Hình thức thi: Trắc nghiệm. Sinh viên chỉ được phép mang vào phòng thi một tờ giấy A4 với nội dung viết tay.

Nội dung thi: Chương 1 (Overview, System Structures, OS Structures), Chương 2 (Process, Thread), Chương 3 (Synchronization).