Thực hành Mạng máy tính

Thời gian:

 • Nhóm 1: Lớp MT09KH04, tiết 11-12, thứ Tư
 • Nhóm 2: Lớp MT09KH01, tiết 7-8, thứ Năm
 • Nhóm 3: Lớp MT09KH02, tiết 9-10, thứ Năm
 • Nhóm 4: Lớp MT09KH03, tiết 11-12, thứ Năm

Địa điểm: NetLab (B1) 

Trang thông tin chính thức của môn học tại: https://elearning.cse.hcmut.edu.vn/portal
 

    

    

   • Bài thực hành số 7, 8: Xem bài lab trên Sakai

    

    
   Các bạn chưa có nhóm tự điền vào form bên dưới, và tự liên hệ với nhau để lập nhóm, danh sách các bạn chưa có nhóm đã điền form được cập nhật ở: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AvoAxSIJVU1QdC1nc1M5eXUtb2N...