Hoạt động

« Tháng 4 2014
Chủ NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mã số MH: xin mã mới

Số tín chỉ:

3(3.0.6)

 

Ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

 

Môn tiên quyết:

không có

MSMH:

Môn học trước:

không có

MSMH:

Môn song hành:

không có

MSMH:

Nội dung tóm tắt môn học:
Giới thiệu thương mại điện tử. C#/ASP.NET & Visual Studio .NET. Phát triển những ứng dụng trên Web: lý thuyết và thực tế. Giới thiệu XML, Oracle portals. Bảo mật trong thương mại điện tử. Vấn đề không thể thoái thác (non-repudiation) trong thương mại điện tử. Các cỗ máy tìm kiếm (search engines). Những kỹ thuật trả lời câu hỏi uyển chuyển trong các ứng dụng thương mại điện tử. Phát triển một ứng dụng thương mại điện tử thực tế.

Tài liệu tham khảo
[1] “Managing E-Commerce and Mobile Computing Technologies”, J. Mariga, Idea Group Publishing, 2003, ISBN:1931777462
[2] “.NET e-Business Architecture”, 1st Ed., D. Burgett, M. Baute, J. Pickett, E. Brown, and G.A. Sullivan, Sams Publishing, 2002, ISBN 0-672-32219-6
[3] “C# . NET Web Developer’s Guide”, A. Turtschi, J. Werry, G. Hack, J. Albahari, S. Nandu, W.M. Lee, Syngress Solutions, 2002
[4] “Information Security and Auditing in the Digital Age” (revised version), A. Umar, NGE Solutions, 2004, ISBN 0-9727-4147-X
[5] “Semantic-Based Similarity Searches in Database Systems”, T.K. Dang, PhD Thesis, FAW-Institute, University of Linz, Austria/Europe, 2003
[6] Oracle Website: http://www.oracle.com

Nội dung chi tiết

Nội dung

Tuần

Ghi chú

Chương 1. Giới thiệu thương mại trên Internet
1.1 Internet Commerce là gì?
1.2 Những khái niệm cơ bản: E-Commerce, E-Business, M-Commerce, chữ ký điện tử, ...
1.3 Những ứng dụng thực tế: Ebay, đặt vé máy bay và đặt phòng qua Internet, ...
1.4 Giới thiệu kế hoạch dạy và học của môn học

1

 

Chương 2. C#/ASP.NET
2.1 Giới thiệu C# & Visual Studio .NET
2.2 Cơ bản về C#/.NET
2.3 ASP.NET
2.4 Case Studies

2, 3, 4

 

Chương 3. Phát triển ứng dụng trên Web
3.1 Kiến trúc hai lớp
3.2 Kiến trúc 3 lớp và n lớp
3.3 Case Study

5

 

Chương 4. Oracle & những ứng dụng trên Web
4.1 Giới thiệu Oracle
4.2 Oracle Portals

6, 7

 

Chương 5. Giới thiệu XML
5.1 DTD, Well-Formed & Valid XML Documents
5.2 XML & .NET
5.3 Giới thiệu Web services
5.4 Ôn tập giữa kỳ

8

 

Chương 6. Bảo mật trong thương mại điện tử
6.1 Vấn đề và những giải pháp
6.2 Những vấn đề chưa có giải pháp & những chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực này
6.3 Case Study

9

 

Chương 7. Vấn đề không thể thoái thác (Non-Repudiation) trong thương mại điện tử
7.1 Tại sao chúng ta cần “non-repudiation” trong thương mại điện tử?
7.2 Làm sao để hiện thực nó trong thực tế?
7.3 Những vấn đề cần nghiên cứu

10

 

Chương 8. Các cỗ máy tìm kiếm & những kỹ thuật trả lời câu hỏi uyển chuyển
8.1 Cỗ máy tìm kiếm (search engine) là gì?
8.2 Tổng quan về tìm kiếm tương tự
8.3 Câu hỏi “Nearest Neighbour” (NN), k-NN, và câu hỏi “Range”
8.4 Case Study

11, 12

 

Chương 9. Phát triển một ứng dụng thương mại điện tử thực tế
9.1 Case Study: Step-by-Step
9.2 Những chủ đề cần nghiên cứu liên quan đến thương mại điện tử

13

 

Chương 10. Ôn tập

14