Hoạt động

« Tháng 4 2014
Chủ NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mã số MH: xin mã mới

Số tín chỉ:

3(3.0.6)

 

Ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

 

Môn tiên quyết:

không có

MSMH:

Môn học trước:

không có

MSMH:

Môn song hành:

không có

MSMH:

Nội dung tóm tắt môn học:
Giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán, các mức trong suốt phân tán, biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, các khái niệm hướng đối tượng, ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL), ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL), mô hình đối tượng – quan hệ.

Tài liệu tham khảo
[1] Tập slide bài giảng, Nguyễn Trung Trực, 2005.
[2] “Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân bố”, Nguyễn Trung Trực, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2005.
[3] “Database Systems: The Complete Book”, Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Prentice Hall, 2002.

Nội dung chi tiết

Nội dung

Tuần

Ghi chú

Chương 1. Giới thi ệu về cơ sở dữ liệu phân tán
1.1 Dẫn nhập
1.2 Định nghĩa cơ sở dữ liệu phân tán
1.3 Các đặc điểm của cơ sở dữ liệu phân tán so với cơ sở dữ liệu tập trung
1.4 Tại sao phải dùng cơ sở dữ liệu phân tán
1.5 Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán

1, 2, 3

 

Chương 2. Các mức trong suốt phân tán
2.1 Dẫn nhập
2.2 Kiến trúc của cơ sở dữ liệu phân tán
2.3 Các loại phân mảnh dữ liệu
2.4 Tính trong suốt phân tán đối với các ứng dụng chỉ đọc
2.5 Tính trong suốt phân tán đối với các ứng dụng cập nhật
2.6 Các thao tác cơ bản để truy xuất cơ sở dữ liệu phân tán
2.7 Các ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu phân tán

4, 5, 6, 7

 

Chương 3. Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh
3.1 Dẫn nhập
3.2 Các phép biến đổi tương đương dùng cho truy vấn
3.3 Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnhöõng
3.4 Gom nhóm phân tán và định trị hàm kết hợp
3.5 Các truy vấn có tham số

8, 9, 10

 

Chương 4. Các khái niệm hướng đối tượng
4.1 Hệ thống kiểu
4.2 Lớp và đối tượng
4.3 Tính xác định của đối tượng
4.4 Phương thức
4.5 Cấu trúc phân cấp của lớp

11

 

Chương 5. Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng (ODL)
5.1 Thiết kế hướng đối tượng
5.2 Khai báo lớp
5.3 Thuộc tính trong ODL
5.4 Mối liên kết trong ODL
5.5 Phương thức trong ODL
5.6 Kiểu trong ODL
5.7 Lớp con trong ODL
5.8 Đa thừa kế trong ODL

12

 

Chương 6. Ngôn ngữ truy vấn đối tượng (OQL)
6.1 Giới thiệu về OQL
6.2 Các biểu thức bổ sung của OQL
6.3 Gán và tạo đối tượng trong OQL

13

 

Chương 7. Mô hình quan hệ - đối tượng
7.1 Từ quan hệ đến quan hệ-đối tượng
7.2 Các quan hệ lồng nhau
7.3 Tham chiếu
7.4 Hướng đối tượng và quan hệ-đối tượng
7.5 Từ thiết kế ODL đến thiết kế quan hệ

14