Hoạt động

« Tháng 4 2014
Chủ NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM

Mã số MH:   xin mã mới

Số tín chỉ:

3(3.0.6)

 

Ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

 

Môn tiên quyết:

không có

MSMH:

Môn học trước:

không có

MSMH:

Môn song hành:

không có

MSMH:

Nội dung tóm tắt môn học:
Lịch sử, các chủ đề liên quan. Ứng dụng của DOE. Các buớc chính trong thiết kế thí nghiệm. Các nguyên lý của DOE. Thiết kế khối cân bằng, không đầy đủ. Thiết kế t-đều: thiết kế Hadamard, thiết kế chia được theo nhóm. Thiết kế dòng cột: các hình vuông Latin. Thiết kế nhân tố  (factorial designs): thiết kế thuần (đối xứng) và hỗn hợp (phi đối xứng), tương tác giửa các nhân tố. Các thiết kế cân bằng: thiết kế trực giao, mảng trực giao. Hai bài toán cơ bản của mảng trực giao. Các chủ đề khác của thiết kế thí nghiệm và ứng dụng.

Tài liệu tham khảo
[1]        "Constructions and Combinatorial Problems in Design of Experiments", D. Raghavarao, Willey & Son, 1971
[2]        "Design and Analysis of Experiments", Douglas C. Montgomery, Willey, 2001
[3]        "Design Theory 1 & 2", T. Beth, D. Jungnickel, H. Lenz,  Second edition, Cambridge, 1999.
[4]        "Computer-algebraic methods for the construction of Designs of Experiments", Ph.D. Thesis,  Nguyễn Văn Minh Mẫn, TU/e, 2005, http://www.mathdox.org/nguyen

Nội dung chi tiết

Nội dung

Tuần

Ghi chú

Chương 1.      Giới thiệu
1.1      Lịch sử của DOE – Động cơ của việc nghiên cứu môn học – Các ứng dụng
1.2      Các chủ đề liên quan: quản lý chất lượng hoàn toàn (TQM), thiết kế tổ hợp, thiết kế tối ưu, thiết kế bền vững và phương pháp Taguchi
1.3      Các phần mềm DOE: Gendex, SAS, packages của DesignTheory.org
1.4      Thuật ngữ

1

 

Chương 2.      Các nguyên lý trong DOE
2.1      Mục tiêu của DOE: khảo sát tác động của các nhân tố và tương tác giửa các nhân tố, tính trực giao
2.2      Ba nguyên lý cơ bản: ngẫu nhiên hóa, gộp nhóm và lặp
2.3      Các cách thức cho việc cải thiện (chất lượng) sản phẩm, quá trình trong  TQM
2.4      Các bước chính trong việc thiết kế thí nghiệm

2, 3

 

Chương 3.      Các thiết kế tổ hợp
3.1      Thiết kế khối không đầy đủ và cân bằng (BIBD)
3.2      Thiết kế t-đều: thiết kế Hadamard, thiết kế chia được theo nhóm
3.3      Thiết kế dòng cột: các hình vuông Latin

4, 5, 6

 

Chương 4.      Các thiết kế nhân tố (factorial designs)
4.1      Thiết kế nhân tố: thiết kế thuần và hỗn hợp, tương tác giửa các nhân tố.
4.2      Các thiết kế nhân tố cân bằng: mảng trực giao. Vài bài toán cơ bản: cấu trúc một mảng trực giao  &  đếm các lớp đẵng cấu của các mảng trực giao
4.3      Bài toán cấu trúc: cấu trúc 1 thiết kế với các tương tác hay kiểu được cho trước
4.4      Bài toán liệt kê (đếm): tìm các lớp đẵng cấu của các thiết kế cân bằng, một đa tiếp cận dùng tìm kiếm quay lui, quy hoạch nguyên, và đồ thị tô màu.

7, 8, 9, 10

 

Chương 5.      Các chủ đề nâng cao trong DOE
5.1      Trường hợp thiết kế nhị phân: các ma trận Hadamard
5.2      Khảo sát thiết kế khối không đầy đủ và đều một phần bằng hình học một phần
5.3      Quan điểm đại số tuyến tính của thiết kế thống kê
5.4      Vấn đề confounding (trùng hợp ảnh hưởng) của các nhân tố

11, 12, 13

 

Chương 6.      Các áp dụng khác
6.1      Thiết kế tối ưu và thí nghiệm trên máy tính
6.2      Công nghiệp dược phẩm và DOE: vấn đề thí nghiệm trên người và động vật

14