Hoạt động

« Tháng 4 2014
Chủ NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Mã số MH: 505005

Số tín chỉ:

3(2.2.6)

 

Ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

 

Môn tiên quyết:

không có

MSMH:

Môn học trước:

không có

MSMH:

Môn song hành:

không có

MSMH:

Nội dung tóm tắt môn học:
Các kiến trúc phần cứng/phần mềm đồ họa. Ứng dụng. Các đối tượng đồ họa cơ bản. Áp dụng toán vector trong đồ họa. Đồ họa 2 chiều. Vẽ đệ qui và hoa văn. Đồ họa 3 chiều: biểu diễn, chiếu, khử mặt lưng và khuất, shading. Các phép biến đổi hình. Các giải thuật nâng cao: Bresenham, Michener, Floodfill, Scanline.

Tài liệu tham khảo
[1] “Tập slide bài giảng”, TS. Nguyễn Đức Cường, 2004.
[2] “Computer Graphics”, Francis S. Hill Jr., Macmillan Publishing, New York, 1990.
[3] “Computer Graphics: C version”, Donald Hearn and M. Pauline Baker, Prentice Hall, New Jersey, 2nd Edition, 1996.

Nội dung chi tiết

Nội dung

Tuần

Ghi chú

Chương 1. Giới thiệu
1.1 Đồ họa máy tính là gì?
1.2 Phần cứng đồ họa
1.3 Phần mềm đồ họa
1.4 Ứng dụng của đồ họa

1

 

Chương 2. Một số khái niệm cơ bản
2.1 Không gian màu
2.2 Điểm ảnh và tập tin ảnh
2.3 Các đối tượng hình học cơ bản trong đồ họa
2.4 Các hệ thống tọa độ

1

 

Chương 3. Áp dụng toán vector trong đồ họa
3.1 Vector và các tác vụ
3.2 Tích vô hướng và các ứng dụng cơ bản
3.3 Tích có hướng
3.4 Tích vô hướng bậc 3

2

 

Chương 4. Các giải thuật trong đồ họa 2 chiều
4.1 Ánh xạ từ cửa sổ lên vùng nhìn
4.2 Xén
4.3 Tính giao điểm 2 đoạn thẳng
4.4 Xét 1 điểm trong/ngoài đa giác phẳng
4.5 Kiểm tra tính phẳng và lồi của đa giác phẳng
4.6 Tính diện tích đa giác phẳng

3, 4

 

Chương 5. Các kỹ thuật vẽ đệ qui và hoa văn
5.1 Lợp ngói trên bề mặt
5.2 Các đường cong xây dựng bằng vẽ đệ qui
5.3 Cây fractal

5, 6

 

Chương 6. Giới thiệu đồ họa 3 chiều
6.1 Mô hình các đối tượng trong không gian 3 chiều
6.2 Mô hình khung dây
6.3 Các phép chiếu: song song, trực giao, phối cảnh

7, 8

 

Chương 7. Các giải thuật trên đồ họa 3 chiều
7.1 Mô hình camera giả lập
7.2 Mô hình lưới đa giác
7.3 Loại bỏ mặt lưng
7.4 Mô hình cho chiếu sáng
7.5 Các mô hình tô màu bóng: Flat, Gouraud và Phong shading
7.6 Loại bỏ mặt khuất

9, 10

 

Chương 8. Các phép biến đổi hình
8.1 Phép biến đổi affine
8.2 Các phép biến đổi affine thông dụng: tịnh tiến, tỉ lệ, quay, trượt
8.3 Tọa độ đồng nhất
8.4 Biến đổi đối tượng có thứ bậc
8.5 Mở rộng phép biến đổi affine cho không gian 3 chiều

11, 12

 

Chương 9. Các giải thuật nâng cao
9.1 Giải thuật Bresenham
9.2 Giải thuật Michener
9.3 Giải thuật tô màu tràn Floodfill cho đa giác phẳng
9.4 Giải thuật tô màu đa giác bằng cách quét dòng

13, 14