Hoạt động

« Tháng 4 2014
Chủ NhậtThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
 

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã số MH: 503002

Số tín chỉ:

4(3.2.8)

 

Ngành đào tạo:

Công nghệ thông tin

 

Môn tiên quyết:

không có

MSMH:

Môn học trước:

không có

MSMH:

Môn song hành:

không có

MSMH:

Nội dung tóm tắt môn học:
Giới thiệu các mô hình dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu. Đại số quan hệ và phép tính quan hệ. Lý thuyết và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu, đánh chỉ mục, xử lý câu truy vấn, và thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. Khái niệm về bảo mật cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL. Giới thiệu những công nghệ và ứng dụng cơ sở dữ liệu mới.

Tài liệu tham khảo
[1]        “Fundamentals of Database Systems”, R. Elmasri & S.B. Navathe, Addison-Wesley, 4th Edition, 2004, ISBN 0-321-20448-4
[2]        “Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management”, T. Connolly & C. Begg, Addison-Wesley, 4th Edition, 2005, ISBN 0-321-21025-5
[3]        “Database Systems Using Oracle – A Simplified Guide to SQL and PL/SQL”, N. Shah, Prentice Hall, 2nd Edition, 2005, ISBN 0-13-191180-5

Nội dung chi tiết

Nội dung

Tuần

Ghi chú

Chương 1.      Khái niệm và kiến trúc của hệ CSDL
1.1      Giới thiệu các mô hình dữ liệu và hệ CSDL
1.2      Kiến trúc 3 mức của hệ CSDL và khái niệm độc lập dữ liệu
1.3      Những ứng dụng CSDL mới

1

 

Chương 2.      Mô hình thực thể-mối quan hệ (ER)
2.1      Giới thiệu mô hình ER
2.2      Giới thiệu mô hình ER mở rộng
2.3      Case Study và bài tập

2, 3

 

Chương 3.      Mô hình quan hệ
3.1      Mô hình dữ liệu quan hệ
3.2      Ánh xạ từ mô hình ER và EER sang mô hình dữ liệu quan hệ
3.3      Đại số quan hệ và phép tính quan hệ

4, 5

 

Chương 4.      Ngôn ngữ SQL
4.1      Các lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL)
4.2      Các lệnh thao tác dữ liệu (DML)
4.3      Giới thiệu chương trình kích hoạt và thủ tục

6, 7

 

Chương 5.      Lý thuyết và phương pháp thiết kế CSDL
5.1      Phụ thuộc hàm và sự chuẩn hóa dữ liệu
5.2      Các thuật giải thiết kế CSDL quan hệ
5.3      Giới thiệu UML và những công cụ thiết kế CSDL

8, 9

 

Chương 6.      Lưu trữ dữ liệu, đánh chỉ mục, xử lý câu truy vấn, và thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý
6.1      Hàm băm và các cấu trúc đánh chỉ mục (họ cây B-tree & đánh chỉ mục dữ liệu đa chiều)
6.2      Xử lý và tối ưu hóa câu truy vấn
6.3      Thiết kế CSDL vật lý

9, 10

 

Chương 7.      Xử lý giao tác
7.1      Những khái niệm và lý thuyết về xử lý giao tác
7.2      Điều khiển đồng thời & phục hồi dữ liệu

11

 

Chương 8.      Bảo mật cơ sở dữ liệu
8.1      Điều khiển truy xuất CSDL theo cơ chế DAC & MAC
8.2      Điều khiển dòng thông tin và bài toán suy diễn thông tin
8.3      Những vấn đề bảo mật trong các hệ quản trị dữ liệu mới

12

 

Chương 9.      Giới thiệu những công nghệ và ứng dụng cơ sở dữ liệu mới
9.1      Giới thiệu XML, Data Mining và Data Warehousing
9.2      Giới thiệu những công nghệ và ứng dụng cơ sở dữ liệu mới khác

13

 

Chương 10.    Ôn tập
10.1    Giới thiệu những hướng nghiên cứu về CSDL
10.2    Ôn tập cuối kỳ

14