Trang thiết bị Phòng thí nghiệm

KSTN lab

 

Để phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được đầu tư một các khá đồng bộ một hệ thống các phòng thí nghiệm, cụ thể
 
- Phòng thí nghiệm Renesas SuperH
- Phòng thí nghiệm Tính toán nâng cao (Advanced Computing Lab)
- Phòng thí nghiệm Mạng máy tính và truyền thông (NETLAB)
- Phòng thí nghiệm Hệ thống số (Digital Systems Lab)
- Phòng thí nghiệm Tính toán Hiệu năng cao (High Performance Computing Lab)
 
Ngoài các phòng thí nghiệm chuyên sâu nêu trên, khoa cũng được trang bị một số phòng máy tính phục vụ cho việc thực hành của sinh viên như:
 
- Cụm phòng máy tính A5: gồm 5 phòng máy tính, mỗi phòng khoảng 40 máy
- Phòng máy tính B1: gồm một phòng 40 máy
- Phòng máy tính H1, cơ sở 2: gồm 4 phòng máy tính, mỗi phòng 40 máy
 
Trong giai đoạn 2016-2020, khoa đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư các phòng thí nghiệm sau tại cơ sở 2 của Trường:
 
- Phòng thí nghiệm Hệ thống số (Digital Systems Lab) tại cơ cở 2
- Phòng thí nghiệm Kiến trúc máy tính (Computer Architecture Lab)
- Phòng thí nghiệm Vi xử lý và Hệ thống nhúng (Microprocessor and Embedded Systems Lab)
- Phòng thí nghiệm Mạng máy tính và Truyền thông (NETLAB) cơ sở 2
- Phòng thí nghiệm Công nghệ phần mềm và Xử lý ảnh (Software Engineering and Computer Graphics Lab)
- Phòng thí nghiệm Tính toán di động (Mobile Computing Lab)
- Phòng thí nghiệm Robotic (Robotic Lab)
- Các phòng máy phục vụ cho việc thực hành của sinh viên cũng được nâng cấp trong giai đoạn này.
 
Bên cạnh các trang thiết bị nêu trên, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính cũng trang bị một hệ thống các máy chủ, dựa trên nền điện toán đám mây phục vụ cho việc hỗ trợ các hoạt động học tập và giảng dạy của khoa.