Giới thiệu

 

Chào mừng bạn đến với bộ môn Công nghệ Phần mềm!

 

Bộ môn Công nghệ Phần mềm là một trong năm bộ môn của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM. Bộ môn được thành lập năm 1989, đón nhận sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm.

 

Bộ môn Công nghệ Phần mềm góp phần đào tạo sinh viên khoa Khoa Học & Kỹ Thuật Máy Tính hướng tới việc chuẩn bị tốt cho nhiều lựa chọn nghề nghiệp khi họ đã có một nền tảng lý thuyết mạnh mẽ về Khoa học Máy tính cũng như những kĩ năng thực hành cần thiết trong Công nghệ Phần mềm. Họ cũng sở hữu nền tảng vững chắc cho độ tiên tiến trong Khoa học Máy tính. Sinh viên tốt nghiệp bằng kỹ sư có thể tìm thấy vị trí làm việc tốt như là một nhà phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu, kiến trúc sư phần mềm, trưởng nhóm kỹ thuật hoặc kỹ sư phần mềm. Sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ chắc chắn có thể theo đuổi con đường sự nghiệp của họ trong cả hai hướng học thuật lẫn trong công nghiệp.

 

Nhân sự

 

Từ khi thành lập, bộ môn Công nghệ Phần mềm đã phát triển về tầm vóc cũng như sức mạnh. Nhân sự hiện tại bao gồm 1 Phó Giáo sư, 3 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ. Ngoài ra còn có gần 10 nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động học thuật và nghiên cứu của bộ môn. Bên cạnh đó, bộ môn cũng liên kết chặt chẽ với một số giảng viên mời giảng có uy tín.

 

Danh sách nhân sự đầy đủ của bộ môn như sau:

- PGS. TS. Quản Thành Thơ (Chủ nhiệm bộ môn)

- TS. Nguyễn Văn Hiệp

- TS. Bùi Hoài Thắng

- TS. Lê Lam Sơn

- ThS. Nguyễn Cao Trí

- ThS. Nguyễn Trung Trực

- ThS. Lê Đình Thuận

- ThS. Trương Thị Thái Minh 

 

Nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt học thuật, nghiên cứu tại Bộ môn

- ThS. Nguyễn Thiên Bình, Nghiên cứu sinh

- ThS. Huỳnh Tấn Khải, Nghiên cứu sinh

- ThS. Nguyễn Minh Hải, Nghiên cứu sinh

- ThS. Lê Ngọc Kim Khánh, Nghiên cứu sinh

- ThS. Tôn Long Phước, Nghiên cứu sinh

- ThS. Trương Thị Thái Minh, Nghiên cứu sinh

- ThS. Nguyễn Trung Việt, Nghiên cứu sinh 

 

 

Giảng dạy

 

Các môn học thuộc quản lý của bộ môn xoay quanh các chủ đề như sau

- Quản lý dự án
- Căn bản của kỹ nghệ phần mềm
- Thiết kế phần mềm
- Kỹ nghệ làm yêu cầu phần mềm
- Kiểm thử phần mềm
- Mô hình hóa khái niệm
- Thiết kế giao diện
- Kiểm nghiệm hệ thống
- Hệ thống thông minh
- Lập trình hướng đối tượng
 

Bộ môn áp dụng một cách có hệ thống các phương pháp giảng dạy linh hoạt, tích cực.

 

Nghiên cứu

 

Trong nghiên cứu, bộ môn Công nghệ Phần mềm đã hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Các nhà nghiên cứu làm việc tại bộ môn đã công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong các hội nghị và tạp chí quốc tế nổi tiếng.

 

Hiện nay, bộ môn Công nghệ phần mềm có hai nhóm nghiên cứu chính.

 

- Lab of Systems Analysis and VErification (SAVE), dẫn dắt bởi PGS. TS. Quản Thành Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu chính của SAVE bao gồm:

- Phương pháp hình thức để thiết kế, kiểm chứng và đảm bảo an toàn các hệ thống dựa trên máy tính

- Cải tiến năng suất và hiệu suất lập trình

- Giáo dục và các công cụ thực hành để hỗ trợ giảng dạy, thực hành lập trình và công nghệ phần mềm

- Laboratory of Enterprise Software and Processes (ESP-Lab), dẫn dắt bởi TS. Lê Lam Sơn, nghiên cứu về phần mềm và quy trình ở cấp độ doanh nghiệp