Giới thiệu

 

 

Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính ra đời khi Khoa mới thành lập, góp phần trong việc đào tạo 2 ngành, Khoa học máy tínhKỹ thuật máy tính. Ở bậc Đại học, Bộ môn phụ trách giảng dạy nhiều môn học, bao gồm:

 

 • Mạng máy tính,
 • Mạng máy tính nâng cao,
 • Hệ điều hành,
 • Xử lý song song và Hệ phân bố,
 • Hệ thời gian thực,
 • Mật mã và An ninh mạng,
 • Đánh giá hiệu năng hệ thống,
 • Lập trình web,
 • Hệ thống thiết bị di động.

 

 

Ở bậc Cao học, Bộ môn phụ trách đào tạo môn số môn học thuộc 2 ngành Khoa học máy tínhHệ thống thông tin quản lý, bao gồm:

 

 • Tính toán song song,
 • Hệ phân bố,
 • Tính toán lưới,
 • Khai phá dữ liệu siêu lớn,
 • An ninh mạng,
 • Mạng và giao tiếp dữ liệu.

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 

 

 • Tính toán hiệu năng cao,
 • Tính toán đám mây,
 • Xử lý song song và hệ phân bố,
 • Mạng máy tính,
 • An ninh mạng.

 

 

 

Nhân sự

 

 

 • TS. Nguyễn Đức Thái (Trưởng Bộ môn)
 • TS. Lê Thanh Vân
 • PGS.TS. Phạm Trần Vũ (Phó trưởng Khoa)
 • PGS.TS. Thoại Nam (Trưởng Khoa)
 • ThS. Nguyễn Cao Đạt (Trưởng ban quản lý mạng Trường)
 • ThS. Nguyễn Quang Hùng
 • ThS. Nguyễn Hồng Nam
 • ThS. Nguyễn Phương Duy
 • ThS. Nguyễn Hữu Hiếu