Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính

Ngành Kỹ thuật Máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Mục tiêu của chương trình ngành Kỹ thuật Máy tính là đào tạo ra những kỹ sư có chất lượng cao, có khả năng thiết kế, xây dựng và triển khai những hệ thống phần mềm và phần cứng cho máy tính và các thiết bị điều khiển nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể học tiếp cao học và tiến sỹ trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

 

Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, kiến thức cốt lõi ngành Kỹ thuật Máy tính, và kiến thức, công nghệ chuyên sâu của ngành như vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế vi mạch, phần mềm nhúng, phần mềm cho các thiết bị điều khiển tự động, robot công nghiệp. 

 

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính là một trong hai chương trình đào tạo của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được kiểm định bởi ABET, và cũng là một trong hai chương trình đầu tiên của Việt Nam được ABET kiểm định.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng đồng, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Xác định và giải quyết vấn đề kỹ thuật trên một phạm vi rộng các ứng dụng đòi hỏi thực tế sáng tạo và hiệu quả của ngành kỹ thuật máy tính.

2. Đóng góp vào sự tăng cường phát triển kinh tế của đất nước thông qua sự kết hợp của chuyên môn kỹ thuật, năng lực lãnh đạo với một ý thức đạo đức và chuyên nghiệp.

3. Đạt được sự nghiệp thành công trong một thế giới công nghệ không ngừng thay đổi thông qua đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp.

 

CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:

1. Khả năng nhận dạng, phát biểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật máy tính phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học

2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có xem xét đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

3. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng

4. Khả năng nhận thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính và khả năng đưa ra những đánh giá sáng suốt và xem xét các tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

5. Khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau dẫn dắt, tạo ra một môi trường hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch các nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu.

6. Khả năng phát triển và thực hiện thí nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu và sử dụng dự đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận.

7. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Kỹ thuật Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin như:

 

-       Thiết kế và xây dựng các phầm mềm, phần cứng cho các thiết bị điều khiển tự động như các thiết bị điều khiển trong ô tô, thiết bị điện tử, thiết bị đọc mã vạch, robot công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp.

-       Quản trị và xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính và mạng máy tính.

-       Làm việc trong các công ty gia công phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.

-       Tư vấn, thẩm định và phát triển các dự án, giải pháp công nghệ thông tin.

 

Theo số liệu thống kê những năm gần đây, 100% kỹ sư tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của trường có việc làm hoặc học tiếp sau đại học trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp. Mức lương của các kỹ sư mới tốt nghiệp từ hai ngành nay thuộc hàng cao nhất trong nhóm các ngành kỹ thuật.

 

Hiện nay, những kỹ sư tốt nghiệp lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa đã được tuyển dụng và làm việc tại hầu hết các công ty lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam và một số công ty lớn trên thế giới như công ty IBM (Mỹ), Intel (Mỹ), NEC (Nhật), Renesas (Nhật), NTT Data (Nhật), ELCA (Thụy Sĩ), Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Mobifone, KMS Technology Vietnam, TMA Solutions, CSC Vietnam, Global CyberSoft, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Công thương, v.v. 

 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính những năm gần đây liên tiếp nhận được các học bổng Sau đại học tại các trường nổi tiếng trên thế giới như NUS (Singapore), TUDelft (Hà Lan), KU Lueven (Bỉ), v.v.

 

Nội dung chi tiết chương trình ngành Kỹ thuật Máy tính có thể xem ở đây.

 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Máy tính được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Kỹ thuật của ABET.