Kỹ sư Khoa học Máy tính

 

Ngành Khoa học Máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Mục tiêu của chương trình ngành Khoa học Máy tính là đào tạo ra những kỹ sư có chất lượng cao, có khả năng thiết kế, xây dựng và triển khai những hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Kỹ sư tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính cũng được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể học tiếp cao học và tiến sỹ trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

 

Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng thuộc lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin, kiến thức cốt lõi ngành Khoa học Máy tính, và kiến thức, công nghệ chuyên sâu của ngành như trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu khối lượng lớn từ mạng Internet và các mạng xã hội, thiết kế và phát triển các ứng dụng cho các thiết bị di động và môi trường Web.

 

Chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Khoa học Máy tính là một trong hai chương trình đào tạo của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính được kiểm định bởi ABET, và cũng là một trong hai chương trình đầu tiên của Việt Nam được ABET kiểm định. 

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng đồng, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng.

2. Có khả năng hiện thực các hệ thống thông tin, hệ thống tri thức, và hệ thống phần mềm đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội.

3. Có đủ kiến thức để có thể học sau đại học, hoặc tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế.

4. Có khả năng làm việc tốt trong các đội nhóm đa ngành.

CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu chương trình được thể hiện qua các chuẩn đầu ra tổng quát như sau:

1. Phân tích vấn đề tính toán phức tạp để áp dụng những nguyên lý của Khoa Học Máy Tính và những quy tắc liên quan để xác định ra giải pháp

2. Thiết kế, thực thi, và đánh giá một giải pháp khoa học máy tính để thoả mãn những yêu cầu khoa học máy tính trong văn bản kỷ luật của chương trình.

3. Giao tiếp hiệu quả trong nhiều môi trường chuyên nghiệp.

4. Nhận thức trách nhiệm nghề nghiệp và đưa ra các đánh giá về tính toán thực hành dựa trên các nguyên tắc pháp lý và đạo đức.

5. Hoạt động hiệu quả như dưới vai trò là một thành viên hoặc trưởng nhóm của một nhóm tham gia vào các hoạt động phù hợp theo quy tắc của chương trình.

6. Áp dụng lý thuyết khoa học máy tính và các nguyên tắc cơ bản về phát triển phần mềm vào sản xuất các giải pháp

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Bách Khoa, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin như:

-       Thiết kế và xây dựng các phầm mềm máy tính cho các ngân hàng, các tổ chức tài chính, hành chính và thương mại, v.v.

-       Thiết kế và xây dựng các ứng dụng cho các thiết bị di động, ứng dụng thương mại điện tử trên nền Web, các trò chơi trên máy tính và thiết bị di động, v.v.

-       Quản trị và xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn cho các hệ thống máy tính và hệ thống mạng máy tính.

-       Làm việc trong các công ty gia công phần mềm cho các thị trường Mỹ, Nhật và Châu Âu.

-       Tư vấn, thẩm định và phát triển các dự án, giải pháp công nghệ thông tin.

Theo số liệu thống kê những năm gần đây, 100% kỹ sư tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của trường có việc làm hoặc học tiếp sau đại học trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp. Mức lương của các kỹ sư mới tốt nghiệp từ hai ngành này thuộc hàng cao nhất trong nhóm các ngành kỹ thuật.

Hiện nay, những kỹ sư tốt nghiệp lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa đã được tuyển dụng và làm việc tại hầu hết các công ty lớn trong lĩnh vực này tại Việt Nam và một số công ty lớn trên thế giới như công ty IBM (Mỹ), Intel (Mỹ), NEC (Nhật), Renesas (Nhật), NTT Data (Nhật), ELCA (Thụy Sĩ), Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT, Mobifone, KMS Technology Vietnam, TMA Solutions, CSC Vietnam, Global CyberSoft, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Công thương, v.v. 

 
Nội dung chi tiết chương trình Khoa học Máy tính có thể xem ở đây.
 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Điện toán của ABET.