Nhân sự

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính được coi là tài sản lớn nhất của Khoa. Một số lượng lớn các cán bộ đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và các nước phát triển trong khu vực.

Hệ thống học hàm của Việt Nam cũng tương tự như của Anh với năm mức, gồm Trợ giảngGiảng viênGiảng viên chínhPhó Giáo sư và Giáo sư.


 BAN CHỦ NHIỆM

PGS.TS PHẠM TRẦN VŨ - Trưởng Khoa

PGS.TS QUẢN THÀNH THƠ - Phó Trưởng Khoa

PGS.TS TRẦN NGỌC THỊNH - Phó Trưởng Khoa 

ThS NGUYỄN CAO TRÍ - Phó Trưởng Khoa

 

 BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

PGS.TS HUỲNH TƯỜNG NGUYÊN - CNBM Khoa học Máy tính

PGS.TS DƯƠNG TUẤN ANH

GS.TS CAO HOÀNG TRỤ

TS NGUYỄN HỨA PHÙNG

TS LÊ THÀNH SÁCH

TS NGUYỄN ĐỨC DŨNG

TS NGUYỄN AN KHƯƠNG

TS NGUYỄN HỒ MẪN RẠNG

TS TRẦN TUẤN ANH

TS. NGUYỄN TIẾN THỊNH

ThS TRẦN GIANG SƠN

ThS VƯƠNG BÁ THỊNH

ThS LƯU QUANG HUÂN

KS. TRẦN NGỌC BẢO DUY

 

 

 

 BỘ MÔN HỆ THỐNG & MẠNG MÁY TÍNH

TS NGUYỄN ĐỨC THÁI - CNBM Hệ thống và Mạng Máy tính

TS LÊ THANH VÂN

ThS NGUYỄN CAO ĐẠT - Trưởng BQL Mạng Trường

TS NGUYỄN QUANG HÙNG

TS. NGUYỄN LÊ DUY LAI

ThS NGUYỄN HỮU HIẾU

ThS BÙI XUÂN GIANG

 

 

 BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

PGS.TS TRẦN MINH QUANG CNBM Hệ thống thông tin

TS VÕ THỊ NGỌC CHÂU

PGS.TS NGUYỄN THANH BÌNH

TS LÊ HỒNG TRANG

TS PHAN TRỌNG NHÂN

ThS TRƯƠNG QUỲNH CHI

ThS TRẦN QUANG - Giám đốc Thư viện

ThS ĐẶNG TRẦN TRÍ

ThS NGUYỄN THỊ ÁI THẢO

ThS NGUYỄN THANH TÙNG - Phó Ban QLM

ThS TRẦN THỊ QUẾ NGUYỆT

 

 

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TS TRƯƠNG TUẤN ANH - CNBM Công nghệ phần mềm

TS NGUYỄN VĂN HIỆP

TS LÊ LAM SƠN

TS BÙI HOÀI THẮNG - Trưởng Phòng Đào tạo  

ThS LÊ ĐÌNH THUẬN

ThS TRƯƠNG THỊ THÁI MINH

 
 

 BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

PGS.TS PHẠM QUỐC CƯỜNG CNBM Kỹ thuật Máy tính

TS LÊ TRỌNG NHÂN

TS NGUYỄN TRẦN HỮU NGUYÊN

ThS NGUYỄN QUỐC TUẤN

ThS VÕ TẤN PHƯƠNG

ThS TRẦN THANH BÌNH

ThS VŨ TRỌNG THIÊN

KS NGUYỄN XUÂN MINH Chủ tịch Công Đoàn

KS NGÔ ĐỨC MINH

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

PGS.TS THOẠI NAM - Trưởng Phòng thí nghiệm

PGS.TS TRẦN VĂN HOÀI

ThS NGUYỄN MẠNH THÌN

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM TÍNH TOÁN NÂNG CAO

PGS.TS ĐẶNG TRẦN KHÁNH - Trưởng Phòng thí nghiệm

ThS NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

ThS MAI ĐỨC TRUNG

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM RENESAS

TS PHẠM HOÀNG ANH - Trưởng Phòng thí nghiệm Renesas

ThS PHAN ĐÌNH THẾ DUY 

 

TỔ PHÒNG MÁY

KS PHẠM THANH HẢI

CN LÊ TRỰC ĐỊNH

KTV NGUYỄN HỒNG PHÚC

CN TRƯƠNG ĐÌNH NHỰT

 

 Tổ văn phòng

CN LÊ HOÀNG LAN

CN TRẦN THỊ THU TRANG

CN LA HUỆ ANH

ThS NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

CN NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

CN LÊ THỊ THÚY HẰNG

CN TRƯƠNG NHƯ VI

MAI THỊ ĐỨC