Nhân sự

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính được coi là tài sản lớn nhất của Khoa. Một số lượng lớn các cán bộ đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy ở các trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và các nước phát triển trong khu vực.

Hệ thống học hàm của Việt Nam cũng tương tự như của Anh với năm mức, gồm Trợ giảngGiảng viênGiảng viên chínhPhó Giáo sư và Giáo sư.


 BAN CHỦ NHIỆM

PGS.TS THOẠI NAM - Trưởng Khoa  

PGS.TS PHẠM TRẦN VŨ - Phó Trưởng Khoa

PGS.TS ĐẶNG TRẦN KHÁNH - Phó Trưởng Khoa - CNBM Hệ thống thông tin

ThS NGUYỄN CAO TRÍ - Phó Trưởng Khoa

 

 BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

TS LÊ THÀNH SÁCH - CNBM Khoa học Máy tính

GS.TS CAO HOÀNG TRỤ

GS.TS PHAN THỊ TƯƠI

PGS.TS DƯƠNG TUẤN ANH

TS HUỲNH TƯỜNG NGUYÊN

TS NGUYỄN HỨA PHÙNG

TS NGUYỄN AN KHƯƠNG 

TS NGUYỄN ĐỨC DŨNG

TS TRẦN TUẤN ANH

ThS TRẦN GIANG SƠN

ThS VƯƠNG BÁ THỊNH

ThS VÕ THANH HÙNG

 

 BỘ MÔN HỆ THỐNG & MẠNG MÁY TÍNH

TS NGUYỄN ĐỨC THÁI - CNBM Hệ thống và Mạng Máy tính

TS LÊ THANH VÂN

PGS.TS TRẦN VĂN HOÀI

ThS NGUYỄN PHƯƠNG DUY

ThS NGUYỄN CAO ĐẠT - Trưởng BQL Mạng Trường

ThS NGUYỄN QUANG HÙNG

ThS NGUYỄN HỒNG NAM

ThS NGUYỄN HỮU HIẾU

 

 BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

TS VÕ THỊ NGỌC CHÂU

TS NGUYỄN THANH BÌNH

TS TRẦN MINH QUANG

TS DƯƠNG NGỌC HIẾU

TS LÊ HỒNG TRANG

ThS TRƯƠNG QUỲNH CHI

ThS TRƯƠNG QUANG HẢI

ThS TRẦN QUANG

ThS ĐẶNG TRẦN TRÍ

ThS NGUYỄN THỊ ÁI THẢO

ThS NGUYỄN THANH TÙNG

ThS LÊ THỊ BẢO THU

ThS TRẦN THỊ QUẾ NGUYỆT

ThS. LÊ THỊ KIM TUYẾN

 

 BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

PGS. TS QUẢN THÀNH THƠ - CNBM Công nghệ phần mềm

TS NGUYỄN VĂN HIỆP

TS LÊ LAM SƠN

TS BÙI HOÀI THẮNG - Phó Phòng Đào tạo  

ThS NGUYỄN TRUNG TRỰC

ThS LÊ ĐÌNH THUẬN

ThS TRƯƠNG THỊ THÁI MINH

 

 

 BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

PGS.TS TRẦN NGỌC THỊNH CNBM Kỹ thuật Máy tính

TS NGUYỄN THANH SƠN

TS PHẠM HOÀNG ANH

TS PHẠM QUỐC CƯỜNG

ThS BÙI VĂN HIẾU

ThS NGUYỄN QUỐC TUẤN

ThS VÕ TẤN PHƯƠNG

Th.S TRẦN THANH BÌNH

KS NGUYỄN XUÂN MINH Chủ tịch Công Đoàn

 

 

 PTN RENESAS

KS PHAN ĐÌNH THẾ DUY Trưởng Phòng thí nghiệm Renesas

ThS VŨ TRỌNG THIÊN 

 

TỔ PHÒNG MÁY

KS PHẠM THANH HẢI

CN LÊ TRỰC ĐỊNH

KTV NGUYỄN HỒNG PHÚC

CN HỒNG NGỌC TRIẾT

CN TRƯƠNG ĐÌNH NHỰT

 

TRUNG TÂM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO

ThS NGUYỄN MẠNH THÌN

KS. NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM ACLAB

Th.S NGUYỄN ĐÌNH THÀNH

Th.S MAI ĐỨC TRUNG

KS. HUỲNH CHÍ KIÊN

 

 Tổ văn phòng

CN NGUYỄN KHOA THỦY LAN

CN LÊ HOÀNG LAN

CN TRẦN THỊ THU TRANG

CN LA HUỆ ANH

CN NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

CN NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

CN LÊ THỊ THÚY HẰNG

CN TRƯƠNG NHƯ VI

CN TRẦN THỊ HƯƠNG THỦY

MAI THỊ ĐỨC