Đào tạo đại học
Undergraduate

 

Chương trình đào tạo

Ở bậc đại học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính tập trung tổ chức đào tạo hai chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và ngành Kỹ thuật Máy tính. Đây là hai chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đã được kiểm định bởi ABET, một tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo của Hoa Kỳ. Hai chương trình này được tổ chức đào tạo dưới các hình thức sau:

 

Đào tạo chính quy: dành cho sinh viên thi tuyển đại trà vào các đợt tuyển sinh hàng năm theo qui định của Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp. HCM, và của Trường Đại học Bách Khoa. 

 

- Kỹ sư tài năng: tổ chức riêng cho sinh viên có học lực khá giỏi, từ năm thứ 2 trở đi, có chương trình đào tạo chuyên sâu, nhằm tạo ra độ ngũ kỹ sư có trình độ cao.

 

Đào tạo chất lượng cao: học phí tương ứng, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: được tổ chức cho sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Bách Khoa, có nhu cầu học tập trong điều kiện tốt, tăng cường tiếng Anh và các kỹ năng nghề nghiệp.

 

- Liên kết Quốc Tế: Sinh viên học 2 năm đầu tại Đại học Bách Khoa hoàn toàn bằng tiếng Anh, sau đó chuyển tiếp sang Đại học Queensland (Úc) để hoàn tất 2 năm cuối và nhận bằng tại Úc.

 

Ngoài hai chương trình đào tạo trên, Khoa cũng tổ chức đào tạo ngành Công nghệ thông tin theo hình thức đào tạo trực tuyến qua mạng.

 

Văn bằng

Sau khi hoàn thành các chương trình đào tạo, sinh viên khi tốt nghiệp sẽ được cấp các văn bằng tương ứng sau:

Kỹ sư ngành Khoa học Máy tính

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính

- Cử nhân ngành Công nghệ thông tin

- Kỹ sư ngành Khoa học Máy tính Chất Lượng Cao

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính Chất Lượng Cao

- Cử nhân ngành Công nghệ thông tin Liên kết Quốc tế

 

Đối với chương trình đào tạo từ 11/2018 trở về trước, xin click vào đây:

Kỹ sư ngành Khoa học Máy tính (từ 11/2018 trở về trước)

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính (từ 11/2018 trờ về trước)