Lịch sử hình thành 

Faculty BuildingTiền thân của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính là Bộ môn Điện toán, được thành lập năm 1978, thuộc khoa Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, Bộ môn Điện toán được tách ra thành Trung tâm điện toán. Đến năm 1993, Khoa chính thức được thành lập với tên ban đầu là Khoa học Máy tính, và sau đó được đổi thành Công nghệ thông tin. Năm 2007, khoa được tái cơ cấu lại thành Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính như hiện nay để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng theo sự phát triển của đất nước.

Khoa đào tạo ở các bậc đại học, cao học và tiến sỹ. Có hai ngành đào tạo ở bậc đại học là Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính. Mục tiêu chính của chương trình đào tạo là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để có thể làm việc ở các trường đại học và các công ty.

Hiện tại khoa có hơn 80 giảng viên với hơn 25 tiến sỹ và được tổ chức thành 5 bộ môn: