Hoàn thành đợt làm việc với đoàn kiểm định ABET


Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn ABET cho 02 chương trình: Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính vào năm 2014 và có giá trị đến năm 2020. Trong các ngày từ 20-23/10/2019 đón đoàn kiểm định ABET để kiểm tra đánh giá lần hai nhằm tiếp tục duy trì trạng thái kiểm định sau năm 2020. 

 

ABET là từ viết tắt của Accreditation Board for Engineering and Technology – một tổ chức kiểm định giáo dục ở Hoa Kỳ. (https://www.abet.org/about-abet/history/).

 

Tin đầy đủ: http://www.hcmut.edu.vn/vi/newsletter/view/tin-tuc/5747-be-mac-danh-gia-kiem-dinh-theo-tieu-chuan-abet-lan-thu-2

 

Ngày 25/10/2019