Đội noobk của trường ĐH Bách Khoa đạt giải Nhì Cuộc thi về An toàn thông tin - Mates CTF 2019


Đội noobk của trường ĐH Bách Khoa đạt giải Nhì Cuộc thi về An toàn thông tin - Mates CTF 2019

Mời xem chi tiết tại:

http://www.hcmut.edu.vn/vi/newsletter/view/tin-tuc/5640-doi-noobk-cua-truong-dh-bach-khoa-dat-giai-nhi-cuoc-thi-ve-an-toan-thong-tin--mates-ctf-2019-?fbclid=IwAR235pFKjHZCZw5HxRNAZdv7bWSn9E0Jz_n-Gi3VTF4xigAGCSukSQ0Tuok

Ngày 09/07/2019