Yêu cầu bắt buộc SV tham gia khảo sát sự hài lòng về môn học - HK141


Mời SV xem file chi tiết đính kèm tại ĐÂY.

Cách tham gia:

Đề nghị SV đăng nhập vào web BKeL theo mã số SV (Mssv@hcmut.edu.vn) -> khối khảo sát (hiển thị ở góc phải màn hình) -> lần lượt chọn từng môn học và làm theo hướng dẫn.

Thời gian:

- K2011 - 2013: 20/10 - 30/11/2014;
- K2014: 01/11 - 14/12/2014.

----------------------------------------------

Ngày 29/10/2014