Lịch học bù môn PPL2014


Lịch học bù môn PPL cho những bạn phải đi TTCN1 chiều 16/10/2014 là:

- Thời gian: Tiết 5-6 thứ 5 ngày 23/10/2014;
- Địa điểm: Phòng máy A5 - 1.

-------------------

Ngày 21/10/2014