Công ty Fourth Valley Concierge (FVC): Seminar tuyển dụng


Seminar sẽ diễn ra vào lúc 14g00 - 16g00 Chủ nhật ngày 19/10/2014 tại HTB4. Mời SV quan tâm đến tham dự.

Mời SV xem thông tin chi tiết hơn tại file đính kèm.

Để công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, mời SV đăng ký tham dự vào link sau:

https://docs.<wbr></wbr>google.com/forms/d/<wbr></wbr>1xsMEPtWQOw8Z6LDkOg3PwVab-<wbr></wbr>pzpaBtKa3fOfs_WlS4/viewform?c=<wbr></wbr>0&w=1

Ngày 14/10/2014