Trường ĐH Handong: Chương trình huấn luyện và cuộc thi về ý tưởng IT Startup


Khoa KH & KT Máy Tính, trường ĐHBK Tp Hồ Chí Minh kết hợp với ngành học Quản Lý & Kinh Tế trường đại học Handong, Hàn Quốc và một số diễn giả đến từ công nghiệp (như các công ty ActsOne, NIBC, OneAisa Investment Co., Nextrans) mở một chương trình huấn luyện và một cuộc thi về các ý tưởng thiết lập các công ty startup chuyên về IT. Chương trình gồm khoảng 10 buổi với các chủ đề như sau. Ngày cụ thể sẽ thông báo sau. Chương trình dự kiến bắt đầu vào ngày 09/10/2014. Tiếng Anh được sử dụng trong suốt chương trình này.

Day #1: IT, Startup and Social Innovation

Day #2: Entrepreneurship

Day #3: Startup 1:1 Mentoring

Day #4: IT Startup Cases / Critical Success factors of Startups

Day #5: Startup 1:1 Mentoring

Day #6: Startup Marketing and MVP

Day #7: Startup 1:1 Mentoring

Day #8: Business Model

Day #9: Accounting

Day #10: Funding

Day #11: Valuation

Sinh viên tham gia sẽ được chia làm các nhóm từ 2 đến 4. Mỗi nhóm phát triển một ý tưởng riêng cho việc thiết lập các công ty startup chuyên về IT. Một vài sinh viên đến từ Hàn Quốc sẽ cùng tham dự chương trình này. Ý tưởng của nhóm hay nhất sẽ được trao một giải thưởng do công ty Doosan Infracore trị giá trên 1000 USD. Chương trình sẽ giới hạn tổng số sinh viên tham dự do đó có một quy trình phỏng vấn để chọn lọc.

Các anh chị sinh viên Khoa KH & KT Máy Tính năm 3 trở đi có quan tâm hãy đăng ký ở trang này (vui lòng điền tất cả các thông tin yêu cầu)

https://docs.google.com/forms/<wbr></wbr>d/<wbr></wbr>1eaed56eueNiPpKFPrZzV1Uq9GS2t4<wbr></wbr>rULzDhAAWHYcsc/viewform?edit_<wbr></wbr>requested=true

Các thắc mắc khác hãy gởi thư điện tử về thầy Lê Lam Sơn lamson@cse.hcmut.edu.vn. Hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 08/10/2014. Các nhóm được chọn sẽ được liên lạc qua email để biết các chi tiết của chương trình.

 

 

Ngày 29/09/2014