Thông tin về hội thảo ICT


-        THỜI GIAN: 09g00 – 12g00, THỨ 5 NGÀY 21/08/2014.

-        ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG A4.

 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN, SINH VIÊN CÁC KHOA/ PHÒNG BAN/ TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG QUAN TÂM ĐẾN THAM DỰ.

 

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Thông tin chi tiết.

Ngày 29/08/2014