Seminar & giới thiệu học bổng từ Viện Khoa học & Công nghệ Quốc gia Ulsan (Korea)


Mời các bạn sinh viên & giảng viên trẻ tham gia seminar về hệ thống thông minh; bao gồm: kỹ thuật suy diễn, học máy, trí tuệ nhân tạo và robotics.

Seminar do giáo sư trẻ JAESIK CHOI từ Viện Khoa học & Công nghệ Quốc gia Ulsan (Korea) trình bày.

Giáo sư JAESIK đang cần tuyển 2 vị trí làm Tiến sĩ và một ví trí làm nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm của ông. Các bạn năm cuối có thể xem đây là cơ hội để xin được học bổng để học nâng cao.

Thông tin Seminar:

Thời gian: Thứ 4, 18/09/2013; 10h00 – 11h30.

Địa điểm: Phòng chuyên đề, Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, ĐHBK Tp.HCM.

Ngày 07/08/2014