Thông báo học bổng trao đổi sinh viên vơi Trường ĐH Trento


Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Trường ĐH Trento, Italy
 

1. Số suất học bổng: 2 
 

2. Giá trị học bổng:
- Chi phí di chuyển: 1500 Euro/người
- Sinh hoạt phí: 850 Euro/tháng

3. Chuyên ngành: Công nghệ thông tin


4. Thời gian trao đổi cho học kỳ mùa xuân: 02/2020 - 06/2020 (1 học kỳ), tại ĐH Trento, Italy. 

 

5. Hồ sơ đăng ký xét học bổng bao gồm:

- CV bằng tiếng Anh (có thông tin mã số sinh viên và điểm GPA)

- Chứng chỉ tiếng Anh

 

6. Hồ sơ gửi tại Văn phòng Khoa Máy tính, trước ngày 30/9/2019.

 

7. Liên hệ: Thầy Trương Tuấn Anh (anhtt@hcmut.edu.vn).

Day 04/10/2019