Ngày hội Kỹ thuật Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính


Sáng ngày 24/12/2016, tại sân A3 Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG – HCM đã diễn ra Ngày hội Kỹ thuật dành riêng cho sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính của trường, thu hút đông đảo sinh viên từ năm nhất đến năm cuối của khoa tham gia.

Các hoạt động chính diễn ra trong Ngày hội Kỹ thuật dành riêng cho sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Day 01/07/2019