Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sĩ 2017 Đợt 1


Đối tượng tuyển sinh:

 

- Người nước ngoài;


- Người tốt nghiệp đại học các chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV);

- Người tốt nghiệp đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực;

- Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư/ cử nhân tài năng của ĐHQG; chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp đại học từ các chương trình đã được kiểm định AUN-QA còn trong thời gian hiệu lực có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 trở lên (thang điểm 10); người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8,0 trở lên (thang điểm 10). Thời gian ký quyết định công nhận tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển không quá 12 tháng.

(Chương trình đào tạo phải có luận văn, khóa luận hoặc đồ án tốt nghiệp với số tín chỉ từ 6 trở lên, có kết quả rèn luyện cuối khóa xếp từ loại khá trở lên; Trường hợp bảng điểm đại học theo hệ 4 phải có xác nhận điểm theo hệ 10 của cơ sở đào tạo).

- Tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển.

Thời gian đăng ký dự tuyển:

 

- Đăng ký dự tuyển online từ ngày 21/11/2016 tại website: http://www.pgs.hcmut.edu.vn

- Sau khi đăng ký dự tuyển online, người dự tuyển nộp hồ sơ dự thi chính thức từ: 08/02 – 03/3/2017 tại P. SĐH.

Đính kèm file thông báo

Day 01/07/2019