Lễ khai giảng chào đón năm học mới


Năm học 2013 – 2014, trường Đại học Bách khoa đón nhận khoảng 4000 sinh viên hệ đại học chính quy đưa tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường lên hơn 23.000 sinh viên các hệ. Trong kỳ thi tuyển sinh 2013, trường Đại học Bách khoa có 01 sinh viên là Thủ khoa (29 điểm) và 03 sinh viên Á khoa (28 điểm).

 

Day 07/08/2014